Tavoitteita vaalikaudelle

  • Kaupunkistrategia täytyy suunnitella niin, että se on lyhyt ja selkeä ja toteuttamiskelpoinen. Tarkastuslautakunta on huomauttanut kaupunkistrategian sekavuudesta edellisessä tarkastuskertomuksessaan.
  • Talouden tasapainottamiselle pitää löytää keinoja. Satunnaiset tuloerät eivät ole ratkaisu talouden haasteisiin. Veron korotukset eivät ole oikea keino tulovajeen paikkaamiseen. Rakenteellisia uudistuksia täytyy edistää.
  • Kaupungin omistamien kiinteistöjen käyttöä pitää tarkastella. Kiinteistöjä omistetaan sen verran, kuin toimintojen kannalta on tarpeellista. Kaupungin palvelut sijoitetaan saman katon alle, vaikkapa nyt tyhjillään olevaan kaupungintaloon. Vuokratiloista luovutaan heti kun mahdollista.
  • Palveluverkosta päättäminen, joka sisältää myös kylien koulut, tulee siirtää lautakunnalta valtuustolle. Hallintosäätöä tulee tältä osin muuttaa.
  • Kylien kehittämissäätiön rooli on ratkaiseva kylien elinvoimaisuuden kannalta. Se on aikanaan luotu ylläpitämään kylien elinvoimaisuutta, eikä siitä tule luopua.
  • Hankinnoissa tulee huomioida paikallisuus niin paljon kuin se on hankintalain mukaan mahdollista.
  • Sote uudistuksen myötä sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan vastuulle. Kokonaisuudistus on edelleen epäselvä, eikä sen vaikutuksista tiedetä vielä. Vanhusten hoitoon se ei kuitenkaan saa vaikuttaa heikentävästi. Ikäihmisiä hoidetaan kotiin entistä pitempään ja entistä huonokuntoisempina. Kotihoidon resurssit on turvattava ja kodinomaista palveluasumista lisättävä.
  • Hyvinvoinnin edistäminen jää kuntien tehtäväksi sote-uudistuksen jälkeen. Sen vuoksi kansalaisopiston toimintaa pitäisi tukea enemmän kuin nyt tehdään. Kurssien hinnat ovat vuosi vuodelta kohonneet niin korkeiksi, että esimerkiksi työmarkkinatuella tai takuueläkkeellä olevilla ihmisillä ei ole enää varaa niihin. Ei riitä, että on muutamia ns. setelikursseja.
  • Rovaniemen kaupungille matkailu on tärkeä elinkeino. Valitettavasti korona-aika on lopettanut matkailun lähes kokonaan. Sen vuoksi kaupungissa tulee aktiivisesti monipuolistaa yritysrakennetta.
  • Yritystoimintaa täytyy saada lisää kaupunkiin, jotta kaivattuja verotuloja saadaan enemmän.